Dovolená | Last Minute | First Minute | Exotika | Tábory | Zážitky |

IČO 07888937
info@felizatravel.cz

Ochrana osobních údajů GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ

Lucia Bláhová - Feliza Travel, IČO: 078 88 937(dále jen „my“) věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost.
V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich
zákaznících a uživatelích našeho webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na
základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká
máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

A. Jaké osobní údaje zpracováváme?
Zpracováváme následující osobní údaje:
a) identifikační údaje, jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, číslo a doba platnosti cestovního dokladu, datum narození, příslušnost a rodné číslo, pokud pro vás vyřizujeme víza, pojistnou událost, nebo příspěvek vašeho zaměstnavatele na čerpání našich služeb
b) kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště a váš kontakt na sociálních sítích;
c) vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména uložená adresa a nastavení newsletterů
d) údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o službách, které si u nás objednáváte, platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích; informace o vašich věrnostních kartách, pokud jste je u nás využili;
e) údaje o vašem zdravotním stavu, kterými jsou zejména informace o zdravotním omezení souvisejícím s využíváním naších služeb, jako je zdravotní hendikep či těhotenství;
f) biometrické údaje v podobě vašeho dynamického biometrického podpisu;
g) údaje z vašeho hodnocení námi nabízených služeb, kterými se rozumí informace, které uvedete v recenzi hotelu na našich sociálních sítích a vaše fotografie, které k recenzi připojíte
h) údaje o vašem chování na webu, včetně případů, kdy jej prohlížíte, zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;
B. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?
V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu buď:
a) bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu
plnění právní povinnosti, nebo
b) na základě vašeho souhlasu.
Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné
zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, nebo se u nás zaregistrujete či vytvoříte objednávku. Vaše údaje můžeme také zpracovávat, pokud jste spolucestujícím nebo účastníkem jiné služby, která je u nás objednána, pokud s námi komunikujete nebo pokud navštívíte naši prodejnu. Pokud navštívíte náš web.
B.1.1 Využívání souborů cookies a dalších technologií
Pokud navštívíte náš web, do vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila.
Některé cookies do vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají:
• identifikovat vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách, například abychom si mohli zapamatovat vaše přihlášení z konkrétního zařízení a nežádat vás opakovaně o e-mail a heslo.
• zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu, popř. zda jste např. nabídli účast v určitém průzkumu;
• sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy;
Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně.
Za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web, také předáváme reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu. Takovým partnerům však nepředáváme vaše identifikační údaje.

Klikněte na tlačítko „Rozumím“, jež je součástí upozornění, budeme mít za to, s využíváním těchto cookies a předáváním vašich údajů souhlasíte.
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat vypnutím.
B.1.2 Využívání osobních údajů návštěvníků webu
Pokud navštívíte web felizatravel.cz, zpracováváme údaje o vašem chování na webu na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:
• vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy; naším oprávněným zájmem je zde měření efektivity našeho webu a výdajů na reklamu; pro tento účel můžeme z vašeho chování na webu získávat další odvozené údaje a k tomuto účelu je použít;
Pokud navštívíte náš web. V případě,že se zaregistrujete, pak navíc provádíme následující zpracování:
B.2.1 Zpracování na základě plnění smlouvy
Pokud si vytvoříte účet na webu felizatravel.cz, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, vaše
nastavení a údaje o vašich objednávkách (pokud u nás později objednáte nějakou službu), na základě plnění smlouvy s vámi (bez vašeho souhlasu), abychom mohli vést váš uživatelský účet. Smlouva, o kterou se naše zpracování opírá, vzniká vytvořením vašeho účtu. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu existence vašeho účtu, který můžete kdykoli zrušit.
B.2.2 Zpracování na základě souhlasu
Pokud v rámci svého účtu na sociálních sítích Feliza Travel vytvoříte recenzi hotelu, zpracováváme vaše identifikační údaje a údaje z vašeho hodnocení námi nabízených služeb, včetně vložených fotografií, také na základě vašeho souhlasu se zpracováním, a to za účelem sdílení informací o vaší spokojenosti s námi nabízenými službami s ostatními návštěvníky našeho webu. Pro tento účel osobní údaje používáme, dokud neodvoláte váš souhlas se zpracováním.
Pokud si u nás vytvoříte objednávku
V případě, že si objednávku (či poptávku) vytváříte u nás na webu, týkají se vás zpracování popsaná v části Pokud navštívíte náš web. V případě, že u nás vytvoříte objednávku, pak navíc provádíme následující zpracování:
B.3.1 Zpracování na základě plnění smlouvy
Pokud u nás jako fyzická osoba vytvoříte objednávku, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem vyřízení vaší objednávky vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách. Jestliže u nás nakoupíte jako zástupce právnické osoby, zpracováváme tytéž údaje za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.
To, že tyto údaje použijeme za účelem vyřízení vaší objednávky, znamená, že je použijeme zejména:
• abyste mohli dokončit svou objednávku na webu, například aby se vám nesmazaly údaje z rozpracované objednávky;
• abychom s vámi mohli o objednávce komunikovat, například vám zaslat její potvrzení;
• pro potřeby platby za zboží; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také našim partnerům provozujícím platební systémy.
• v souvislosti se zajištěním a reklamací objednané služby; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také dodavateli služby.
• v souvislosti s vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte např. pomocí call centra, jak je popsáno v části Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení vaší objednávky, popř. vyřízení smluvního požadavku, jako je reklamace.
B.3.2 Zpracování na základě oprávněného zájmu
Pokud u nás vytvoříte závaznou objednávku, uchováme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách na základě našeho oprávněného zájmu (bez vašeho souhlasu) za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde
ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.
V případě vytvoření objednávky dále zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách za účelem:
• získání informací, na základě, kterých pro vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, zejména zjišťování vaší spokojenosti s našimi službami; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás a
• poskytováním nabídek na míru a cílené reklamy, které vám můžeme zaslat e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, sdělit je po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky nebo vám je zaslat poštou; naším oprávněným zájmem je zde efektivní propagace našich služeb. Abychom vám mohli nabídku na míru připravit, výše uvedené údaje (tedy vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách) analyzujeme a získáváme z nich další odvozené údaje, které pro tento účel používáme. Podle těchto údajů také rozčleňujeme naše uživatele do různých skupin, kdy každá skupina obdrží vlastní specifickou nabídku. Pokud se u nás nezaregistrujete, nepoužíváme pro přípravu nabídek, se kterými vás oslovujeme, údaje o vašem chování na webu.
Za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, zpracováváme údaje po dobu trvání promlčecí doby (3 roky) a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Pro ostatní uvedené účely osobní údaje používáme po dobu 3 let od uskutečnění objednávky. Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.
B.3.3 Zpracování na základě plnění právních povinností
I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:
• zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
• zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
• zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
• zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 10 let.
B.3.4 Zpracování na základě souhlasu
Pokud nám udělíte při objednávání služby svůj souhlas, můžeme za účelem vyřízení vaší objednávky také zpracovávat:
• vaše údaje o zdravotním stavu, abychom mohli evidovat vaše zdravotní omezení při cestování a zajistit, aby tato omezení byla při poskytování našich služeb respektována; takový souhlas z vaší strany musí být výslovný;
• vaše rodné číslo pro účely zajištění víz v případech, kde země, pro kterou chcete vízum zajistit,
vyžaduje rodné číslo jako součást žádosti o vízum; v takových případech vám vízum bez vašeho souhlasu se zpracováním rodného čísla nemůžeme zajistit;
• vaše rodné číslo pro zajištění příspěvku vašeho zaměstnavatele, pokud váš zaměstnavatel takový příspěvek naším prostřednictvím poskytuje.
Tyto údaje zpracováváme dobu nezbytnou k vyřízení vaší objednávky, popř. vyřízení smluvního požadavku, jako je reklamace, nebo do odvolání vašeho souhlasu. Ve vybraných případech si můžeme Vaše údaje ponechat i po odvolání souhlasu, a to, pokud je to nezbytné pro ochranu našich právních nároků. Pak tyto údaje budeme uchovávat po dobu popsanou výše v části Zpracování na základě oprávněného zájmu.
Pokud jste spolucestujícím nebo účastníkem jiné služby, která je u nás objednána, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje:
• na základě našeho oprávněného zájmu za vyřízení objednávky našeho zákazníka. Toto vyřízení objednávky je také naším oprávněným zájmem;
• na základě našeho oprávněného zájmu pro získání informací, na základě kterých budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, nebo informací pro vytváření našich statistik a přehledů; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro naše zákazníky;
• za účelem plnění právních povinností zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví;
• na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly; našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.
• s vaším souhlasem, jestliže je pro vyřízení objednávky nutné zpracovat rodné číslo nebo údaje o vašem zdravotním stavu; takový souhlas může ve vašem zastoupení udělit také osoba, která u nás vytváří objednávku;
Proti tomuto zpracování na základě opravného zájmu máte právo uplatnit námitku.
Pokud se přihlásíte k našemu newsletteru:
Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, budeme zpracovávat vaše kontaktní údaje, případně vaše nastavení na základě vašeho souhlasu se zpracováním za účelem zasílání našich nabídek. Pro tento účel osobní údaje používáme, dokud neodvoláte váš souhlas se zpracováním, tedy dokud se z newsletteru neodhlásíte.
Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?
V případech popsaných v části Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje? zpracováváme vaše osobní údaje my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.
Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to:
• v souvislosti s vyřízením vaší objednávky našim partnerům, kteří se na tomto plnění podílejí, jak je uvedeno v části Pokud u nás něco objednáváte, konkrétně o partnerům provozujícím platební systémy pro potřeby zajištění platby, především v souvislosti s platbou kartou.
cestovním kancelářím a dalším třetím stranám, které zajišťují dodatečné služby k vašemu zájezdu, pokud je to nezbytné pro vyřízení vaší objednávky (jestliže nejednáme jako zpracovatel dané třetí strany) nebo pokud reklamujete naše služby zprostředkování a k vyřízení vaší reklamace je třeba součinnost cestovní kanceláře nebo jiné třetí strany; partnerům, kteří pro nás zajišťují rezervaci letenek v mezinárodních rezervačních systémech.
Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?
Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy přizpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:
- Právo na přístup
Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Ochrana osobních údajů zákazníků“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.
- Právo na opravu
Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.
- Právo na výmaz
V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
• vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
• odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž
zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
• využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo
• domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.
Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků.
- Právo na omezení zpracování
V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování
osobních údajů musíme omezit když:
• popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
• vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli);
Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na e-mail info@felizatravel.cz.

Aktuální kontaktní informace jsou dostupné v sekci kontakty.

Vytvářím objednávku...